Drukuj

Wywrót, wykrot, wywał lub wiatrował to drzewo wywrócone wraz z korzeniem w wyniku działania wiatru, rzadziej w wyniku okiści i deszczu.

 

Najczęściej wywrotami są drzewa z płytkim systemem korzeniowym (np.świerk). Przy silnie nasiąkniętej wodą glebie i nachyleniu bocznym może dojść do wywrotu nawet przy niewielkim wietrze. W takich warunkach przewracają się również drzewa z natury odporne na wywracanie (np. sosna).

W warunkach miejskich dochodzi często do wywrotów na skutek uszkodzenia systemu korzeniowego przy realizacji inwestycji (wykopy) lub podmycia systemu korzeniowego.

Firma ARBOR zajmuje się usuwaniem wywrotów oraz drzew uszkodzonych innymi czynnikami pogodowymi.